CDL spol. s r.o. - V?voj a v?roba elektronick?ch zariaden? pre motorov? vozidl?   logo spolo?nosti
Profil firmy Produkty Cenn?k Kontakt    
Výrobný sortiment
>Elektronické regulátory alternátorov

>Regulátory žhavenia

>Montážne svietidlá

>Spínače elektronického zapaľovania

>Elektrický ohrievač chladiacej kvapaliny

>Odrušovací kondenzátor alternátora

>Zobraziť všetko

 
  Produkty > Odrušovací kondenzátor alternátora

Ochranný odrušovací člen je určený pre ochranu jednosmernej napájacej siete 12V, pred rušivými jednosmernými napäťovými špičkami alternátora.

 
  OKA - 14V  Odrušovací člen alternátoru: tvorený paralelnou kombináciou kondenzátora 2M2/250V a výkonovou supresorovou diódou. Ochranný odrušovací člen je určený pre zvýšenú ochranu jednosmernej napájacej siete 12V pred rušivými jednosmernými napäťovými špičkami vyskytujúcimi sa hlavne v oblasti 24V.


   
 
  OKB - 14V  Odrušovací člen alternátoru: tvorený kondenzátorom 2M2/250V. Ochranný odrušovací člen určenú pre ochranu napájacej siete 12V pred rušivými napäťovými špičkami. Pri tomto type odrušovacieho členu nezáleží na polarite napätia ku ktorému je pripojený.


   
 
  OKC - 14V  Odrušovací člen alternátoru: tvorený kondenzátorom 4M4/250V. Ochranný odrušovací člen určený pre základnú ochranu napájacej siete 12V pred rušivými napäťovými špičkami. Pri tomto type odrušovacieho členu nezáleží na polarite napätia ku ktorému je pripojený.


   
 
 
Design by Peter "PeTe" Truksa