CDL spol. s r.o. - V�voj a v�roba elektronick�ch zariaden� pre motorov� vozidl�   logo spolo�nosti
Profil firmy Produkty Cenn�k Kontakt    
Vrobn sortiment
>Elektronick regultory alterntorov

>Regultory havenia

>Montne svietidl

>Spnae elektronickho zapaovania

>Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny

>Odruovac kondenztor alterntora

>Zobrazi vetko

 
  Produkty Odruovac kondenztor alterntora

Ochrann odruovac len je uren pre ochranu jednosmernej napjacej siete 12V, pred ruivmi jednosmernmi napovmi pikami alterntora.

 
  OKA - 14V  Odruovac len alterntoru: tvoren paralelnou kombinciou kondenztora 2M2/250V a vkonovou supresorovou didou. Ochrann odruovac len je uren pre zven ochranu jednosmernej napjacej siete 12V pred ruivmi jednosmernmi napovmi pikami vyskytujcimi sa hlavne v oblasti 24V.


   
 
  OKB - 14V  Odruovac len alterntoru: tvoren kondenztorom 2M2/250V. Ochrann odruovac len uren pre ochranu napjacej siete 12V pred ruivmi napovmi pikami. Pri tomto type odruovacieho lenu nezle na polarite naptia ku ktormu je pripojen.


   
 
  OKC - 14V  Odruovac len alterntoru: tvoren kondenztorom 4M4/250V. Ochrann odruovac len uren pre zkladn ochranu napjacej siete 12V pred ruivmi napovmi pikami. Pri tomto type odruovacieho lenu nezle na polarite naptia ku ktormu je pripojen.


   
 
 
Design by Peter "PeTe" Truksa